In bedrijf name vaatwasser
kraanOpen 2

Zet de kraan links naast de vaatwasser open. Met de kraan wordt hier bedoeld de blauwe handel (pijl) horizontaal zetten.

De kraan met het kruis staat altijd open.

Stekker Schakelaar Controleer of de stekker is ingestoken en de schakelaar is ingeschakeld
Overloop 1 Plaats de overloop in het zeef
Overloop 2 Geplaatste overloop in het zeef.
Inschakelen

Sluit de deur en schakel de machine in door de groene knop in te drukken. Machine vult zich nu met water. Als het water nivo voldoende is gaan de 2 oranje lampjes branden. Sluit nu de bovengenoemde kraan door de handel in de verticale stand te zetten (omlaag).

Het lampje "Boiler" dooft als het water op temperatuur is. Dit kan enige tijd duren. Daarom als je de machine wilt gebruiken (zaterdag competitie) schakel de machine bij begin dienst direct in.

StartAfwas

Open de deur, doseer een hoeveelheid waspoeder, plaats het rek met vaatwerk in de machine, sluit de deur en druk op de gele knop.

Na een x-aantal minuten stopt de machine met wassen en kan het vaatwerk verwijderd worden.

De machine pomt het water niet weg!! Dat wordt weer voor de volgende beurt gebruikt.

Uit bedrijf name machine
 Open de machine en verwijder de overloop. Pas op het water kan nog warm zijn.
 Sluit de machine weer waarna deze automatisch start met leegpompen.
 Als de pomp stopt (dit is hoorbaar) nog een keer op de gele knop drukken om het restant water weg te pompen.
 Schakel de machine uit door op de groene knop te drukken. Alle lampjes gaan uit.
  
Hebt u hulp nodig dan kunt u altijd Edwin Liebregts (beheerder cafe het Anker) vragen. Deze heeft in zijn keuken dezelfde machine.