TennisClub Born

Baanreservering

 Het is helaas een bekend gegeven dat er op de banen van TC Born regelmatig sprake is van "illegaal tennissen'. Met andere woorden: niet-leden maken te pas en te onpas gebruik van onze banen. Veelal betreden "deze bezoekers" dan ook nog de banen met ontoelaatbaar schoeisel

In dit kader wil het bestuur alle leden nogmaals dringend wijzen op ons baan reservering systeem. Jullie kennen het allen. Naar het park gaan, pasje (of tijdelijke kaart) inhangen en dus reserveren, de baan op en spelen maar!!! Heel eenvoudig en geheel volgens de regels.
Ook al komt men op het park en alle banen zijn onbezet, toch is het inhangen van het pasje verplicht!!!!!

Voorbeeld: je komt op het park, op baan 1 spelen 2 personen (leden), op het reserveringsbord hangen 2 pasjes voor baan 1, alles correct dus. De rest van het bord is totaal leeg, dus zijn er 6 banen vrij voor reservering. Nu blijkt dat er b.v. op baan 4 gespeeld wordt. Twee mogelijkheden: of de spelers/sters op baan 4 hebben geen pasje ingehangen en hebben zich dus niet aan de regels gehouden, of .......... op baan 4 wordt illegaal gespeeld.

Het zal een ieder duidelijk zijn: leden van TC Born houden zich onvoorwaardelijk aan het baan reservering systeem en maken het de verhuurder (het Anker) en de huurder van het park (TC Born) mogelijk op te (gaan) treden tegen het illegaal tennissen. Wij rekenen op ieders medewerking.

 


Baanreglement

 1. Dit reglement geldt voor alle leden van TC Born en hun introducés.
 2. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of parkcommissie. Klachten en andere mededelingen over dit reglement kunnen worden ingediend bij het bestuur, bij voorkeur met een verbetervoorstel.
 3. Dit reglement is niet geldig voor banen die voor competitie, toernooien, training of andere door het bestuur aangewezen activiteiten gereserveerd zijn. Voor deze activiteiten gelden bijzondere afspraken die worden aangegeven op het mededelingenbord.
 4. Er mag uitsluitend gespeeld worden door leden van TC Born en introducés. De introducé gebruikt dan het gekochte bewijsje als pas.
 5. Na afloop van de competitie is het toegestaan dat leden van TC Born samen spelen met leden van de andere tennisverenigingen van Sittard-Geleen-Born. Hiervoor geldt dat minimaal 50% van de baan bezet is door TC-Born leden. De leden van genoemde zusterverenigingen moeten een lidmaatschapspas (K.N.L.T.B.-pas) hebben en deze volgens dit baanreglement gebruiken.
 6. Spelen is alleen mogelijk na het reserveren van een baan. Reserveren is alleen mogelijk door het inhangen van uw eigen geldige K.N.L.T.B.-pas of een kopie daarvan. Deze pas moet voorzien zijn van een pasfoto.
 7. Een baan is gereserveerd wanneer een K.N.L.T.B.-pas is ingehangen. Hierna dient men aanwezig te blijven op het complex, tenminste tot het tijdstip waarop men een baan heeft gereserveerd. Indien u het park verlaat vervalt het recht op de gereserveerde baan.
 8. De volgorde van reserveren is als volgt:Het is niet toegestaan een baan te reserveren waarop wordt gespeeld wanneer er nog andere banen vrij en bespeelbaar zijn. De vrije banen moeten eerst gebruikt worden, ook als men daar, door invallende duisternis, de speelperiode niet zou kunnen afmaken.
  • Kijk eerst of er een baan vrij bespeelbaar is, en hang daar uw pasje in.
  • Zijn alle banen bezet, dan inhangen op de baan waarop het langst wordt gespeeld.
  • Indien alle banen gelijktijdig zijn gereserveerd, dan moet worden ingehangen op die baan waar een enkelspel aan de gang is
 9. U dient op tijd bij de door u gereserveerde baan aanwezig te zijn.
 10. Het is tijdens uw speelperiode niet toegestaan uw K.N.L.T.B.-pas te (laten) verhangen. Of voor anderen een baan te reserveren.
 11. Als bij het verstrijken van de gespeelde periode niemand op de betreffende navolgende periode heeft gereserveerd, mag doorgespeeld en de periode afgemaakt worden.
 12. Na spelen is men altijd verplicht de baan te vegen op de wijze zoals vermeld, ook als het de laatste gespeelde partij is van de dag. Het is belangrijk de banen volledig te vegen, dus ook vlak bij het net, tot aan de omheining en de goot.
 13. Indien er beschadigingen aan de baan worden geconstateerd, dient dit doorgegeven te worden aan de dienstdoende parkbeheerder.
 14. Speeltijd is 60 minuten