TennisClub Born

 Kantine commissie

 

Marisol Rooijmans Afgevaarde bestuur
Henny en Jo Winkelmolen Inkopen
Jennifer Schaap
 Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 


Verantwoordelijkheden

De Kantine Commissie is verantwoordelijk/ bevoegd voor alles dat binnen TC Born met de kantine / terras / horeca samenhangt binnen de kaders die door het bestuur worden aangegeven, én is verantwoordelijk voor naleving van de wettelijke richtlijnen rond hygiëne en de betreffende vergunning De Kantine Commissie (KC) zorgt ervoor dat de leden tijdens het verblijf op het park de mogelijkheid hebben om in een gezellige sfeer een drankje te nuttigen. De betaling van de consumpties geschiedt m.b.v. een bonnenkaart. De prijs van een bonnenkaart (10 bonnen) is voor 2016 vastgesteld op € 16,00 .  Een volle bonnenkaart wordt voorzien van uw naam in de glazen pot op het buffet gestopt. Aan het einde van het seizoen wordt uit de pot een gelukkige winnaar getrokken die een (nog nader vast te stellen) prijs ontvangt.


Opstelling kantine 

Als algemene regel geldt, dat de kantine open mag zijn indien er tennisactiviteiten plaats vinden.Sluiting moet geschieden 2 uur na de laatste tennisactiviteit.

De kantine is, in principe, iedere werkdag geopend van 19.00-23.00 uur. Tijdens de zaterdagcompetitie is de kantine open van 12.00-23.00 uur; tijdens de zondagcompetitie van 09.30-17.30 uur en tijdens de dinsdag- en donderdagcompetitie van 09.00-17.00 uur uur. Voor andere activiteiten wordt de openstelling van de kantine door de KC, i.o.m. diegene die de activiteit organiseert, bepaald. 

 

Een kantinedienst omvat in principe ca. 4 uur. Indien het regent en er zijn geen leden aanwezig, kan de kantine op werkdagen om ca. 21.00 gesloten worden. Tijdens de competitie en tijdens toernooien worden aangepaste diensten gedraaid.


Kantinedienst en barborg

De bezetting van de kantinedienst gebeurt met de inzet van alle 18+ leden van TC Born die op deze wijze als vrijwilliger een steentje bijdragen. Om de kantinediensten in voldoende mate te bezetten is het volgende geregeld:

  • Alle seniorleden van TC Born betalen bovenop hun contributie een barborg van € 25
  • Na het draaien van een kantinedienst kan het lid zijn naam, datum en paraaf invullen op het bardienstformulier. De penningmeester zal na de ontvangst van het formulier de barborg overmaken op de bankrekening van het lid.
  • De competitiespelende leden worden als team ingepland voor een kantinedienst.
  • Niet-competitiespelende leden kunnen intekenen op de lijst die begin maart wordt gepubliceerd op de site onder [Kantintedienst].
  • Werkzaamheden die in de kantine uitgevoerd moeten worden zijn te vinden in de checklist bardienst.