TennisClub Born

Lidmaatschap TennisClub Born

 

Gaarne dit formulier volledig invullen.

De benodigde pasfoto kunt u inleveren bij de ledenadministratie: Ben Resing, Gaarstraat 64, 6121 HG te Born.

Een pasfoto, schoolfoto of duidelijke close-up in kleur of zwart-wit is voldoende.

U machtigt de penningmeester van TC Born het verschuldigde bedrag, tot wederopzegging, van uw rekening af te schrijven in 2 termijnen.

Bij aanmelding in het seizoen (na 1 juli) wordt de contributie naar rato aangepast.

 

 

captcharefresh

Inschrijfgeld eenmalig: €15,-

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Carl Loefen 046-4856550 of email naar: secretaris@tcborn.nl.