TennisClub Born

Lesreglement Zomertrainingen

1.Dit reglement is van toepassing voor junior- en seniorleden die ingeschreven hebben voor de clubtrainingen
2. De trainingen worden verzorgd door onze clubtrainer(s).
3. De lessen worden gegeven in de periode vanaf begin april t/m medio september met uitzondering van de meivakantie (25 april t/m 1 mei), en de zomervakantie.
4. Indien u in de gelegenheid bent op door de weekse dagen overdag (tot 15.30 uur) training
te volgen ontvangt u een reductie van 15 % op de trainingskosten
5. Indien men training wil volgen bij TC Born is men verplicht lid te worden van TC Born en lidmaatschapsgeld te betalen.
6. De totale trainingscyclus bedraagt 15 weken.
7. T.C. Born geeft leden, die hebben ingeschreven voor de trainingen een garantie van 13 weken. Dit betekent dat het uitvallen of niet doorgaan van lessen t.g.v. langdurige regen of een temperatuur boven 30º, onbespeelbare banen en overige onvoorziene omstandigheden, ingehaald wordt indien er minder dan 13 weken is getraind.
8. Als door het niet beschikbaar zijn van een trainer/ster het aantal van 13 lessen niet wordt gehaald, dan vindt restitutie van het lesgeld plaats naar rato van het aantal uitgevallen lessen.
9. Een les duurt 60 minuten en bestaat altijd uit de laatste 10 minuten vrij spelen.
10. Een gemiste les geeft geen recht op inhalen. Wel zal getracht worden om een gemiste les in te halen op een ander tijdstip of in een andere groep. De homogeniteit van deze andere groep mag echter niet verloren gaan.
11. Als een senioren trainingsgroep bestaat uit 5, 8 of 9 personen, wordt het speelschema door de trainer/ster bepaald, uiteraard altijd in overleg met betrokkenen.
12. Afmeldingen moeten worden doorgegeven aan de trainer/ster waarbij u les heeft. Hiervoor ontvangt u tijdens de eerste les het/ de telefoonnummer(s) van de trainer/ster.
13. Betaling van de lessen geschiedt via een automatische incasso. Incasso vindt plaats uiterlijk 1 maand na de start van de training.
14. Intekening en plaatsing in een trainingsgroep betekent onvoorwaardelijke verplichting tot het leveren van zijn/haar financieel deel aan de te maken en/of gemaakte kosten, die 100% dekkend zijn.
15. Bij eventueel uitvallen/afvallen om welke reden dan ook, blijft de financiële verplichting van de deelnemer/ster volledig bestaan. Wel mag betrokkene (of derden) voorstellen doen voor een vervanging. De financiële afhandeling dient dan direct door partijen onderling geregeld te worden en de trainer/ster dient vooraf de vervanger/ster te accorderen (reden hiervoor: speelsterkte, homogeniteit groep e.d.).
16. Het bestuur behoudt zich het recht voor een trainingsaanvraag anders te honoreren indien de gevraagde trainingsomstandigheden en/of de inpasbaarheid van de deelnemer daartoe aanleiding geven.
Er kunnen geen rechten worden verleend aan trainingstijden van afgelopen seizoenen.
17. Daar waar dit lesreglement niet voorziet, behoudt het bestuur van TC Born zich het recht voor een beslissing te nemen een en ander natuurlijk zoveel mogelijk in overleg met betrokkenen.