TennisClub Born

Lesreglement Wintertraining

1.    Dit reglement is van toepassing voor juniorleden die ingeschreven hebben voor de clubtrainingen in de winterperiode.
2.    De totale trainingscyclus bedraagt 24 weken.
3.    T.C. Born geeft aan haar leden, die hebben ingeschreven voor de trainingen, een garantie van 22 weken. Dit betekent dat het uitvallen of niet doorgaan van lessen t.g.v. overige onvoorziene omstandigheden, ingehaald wordt indien er minder dan 22 weken is getraind.
4.    Als door het niet beschikbaar zijn van een trainer/ster het aantal van 22 lessen niet wordt gehaald, dan vindt restitutie van het lesgeld plaats naar rato van het aantal uitgevallen lessen.
5.    Een les duurt 60 minuten en bestaat altijd uit de laatste 10 minuten vrij spelen.
6.    Een gemiste les door eigen toedoen door bijvoorbeeld ziekte of vakantie geeft geen recht op inhalen. Wel zal getracht worden om een gemiste les in te halen op een ander tijdstip of in een andere groep. De homogeniteit van deze andere groep mag echter niet verloren gaan.
7.    Als een trainingsgroep bestaat uit 5 of 9 personen, wordt het speelschema door de trainer/ster bepaald, uiteraard altijd in overleg met betrokkenen. 
8.    Afmeldingen moeten worden doorgegeven aan de trainer/ster waarbij u les heeft. Hiervoor ontvangt u tijdens de eerste les het/ de telefoonnummer(s) van de trainer/ster.
9.    Betaling van de lessen geschiedt via automatische incasso.
10.    Intekening en plaatsing in een trainingsgroep betekent onvoorwaardelijke verplichting tot het leveren van zijn/haar financieel deel aan de te maken en/of gemaakte kosten, die 100% dekkend zijn.
11.    Bij eventueel uitvallen/afvallen om welke reden dan ook, blijft de financiële verplichting van de deelnemer/ster volledig bestaan. Wel mag betrokkene (of derden) voorstellen doen voor een vervanging. De financiële afhandeling dient dan door partijen onderling geregeld te worden en de trainer/ster dient vooraf de vervanger/ster te accorderen (reden hiervoor: speelsterkte, homogeniteit groep e.d.).
12.    Daar waar dit lesreglement niet voorziet, behoudt het bestuur van TC Born zich het recht voor een beslissing te nemen een en ander natuurlijk zoveel mogelijk in overleg met betrokkenen.
13.    Er zal geen training worden gegeven tijdens:
- Herfstvakantie
- Kerstvakantie
- Carnaval 
14. Cursisten die in Geleen trainen hebben om toegang te krijgen tot Health & Sports Club Vouershof  een zogenaamde Clubkey nodig. Voor deze Clubkey dient een borg van €10.- te worden betaald welke u uiteraard weer terug krijgt bij inlevering van de Clubkey. De hal mag alleen betreden worden met schone tennisschoenen, dus de schoenen niet aantrekken bij thuisvertrek.