You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Aandachtsgebieden Bestuur

Aandachtsgebieden Bestuur

 

‍Nieuwsflits


‍Aandachtsgebieden Bestuur


‍

Beste leden,

Op basis van het bestuursbesluit van 3 januari 2024, heeft het bestuur de aandachtsgebieden als volgt verdeeld:

Harry Verjans
Voorzitter a.i. Sponsor Commissie, Open Toernooi Commissie, 
Nieuwe Banen Commissie, Kantine Commissie

Marian Lamberigts
Penningmeester, Ledenadministratie, Trainingen

Marja Canisius
Secretaris, Website, VCL

Ivo Claassen


Voorzitter Jeugd Commissie, Trainingen & Competitie Jeugd

Manon Flos
Voorzitter Activiteiten Commissie

Paul Genders
Voorzitter Park & Onderhoud Commissie

Wouter Pluijms
Voorzitter Nieuwe Banen Commissie

Rectificatie ALV verslag 27 december 2023 betreffende  bestuursverkiezing:

Alle kandidaten werden met een nagenoeg unanieme meerderheid van stemmen verkozen, bestuurssamenstelling zoals hierboven vermeld.

Namens het Bestuur van TC Born
Met vriendelijke groet,
Marja Canisius, secretaris