You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Drie vrijwilligersdiensten per lid

Drie vrijwilligersdiensten per lid

 

‍Nieuwsflits


Drie vrijwilligersdiensten per lid


‍

Beste leden,


Samen gaan we ons dit jaar sterk maken om van TC Born een toekomstbestendige club te maken. Nu het ledental terugloopt, zullen we er eens temeer met z’n allen de schouders onder moeten zetten. Om de club draaiende te houden, zullen we dit jaar meer van jullie vragen dan een bardienst per lid. 


Op verschillende manieren kun je een bijdrage leveren. Zo kun je  lid worden van een commissie of je aanmelden om te helpen als bijvoorbeeld de activiteitencommissie een toernooi organiseert. Andere mogelijkheden zijn de bardienst draaien en een of meerdere keren helpen bij de park opknapdagen. Als ieder lid drie vrijwilligersdiensten draait (of anderszins 12 uren werk verzet) kunnen we samen zorgen voor een goed draaiende club.


Via de nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van activiteiten waarvoor je als vrijwilliger kunt intekenen. 


Namens het Bestuur van TC Born

Met vriendelijke groet,

Marja Canisius, secretaris


Biejein bie TC Bor