You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Reminder Algemene Ledenvergadering op 23 februari

Reminder Algemene Ledenvergadering op 23 februari

 

‍Nieuwsbrief


‍Reminder Algemene Ledenvergadering


‍

Beste leden,


Het bestuur van TC Born nodigt jullie van harte nogmaals uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op vrijdag 23 februari 2024 om 20.00u. in de kantine van onze club.


De uitnodiging met agenda is jullie per e-mail toegezonden op 8 februari j.l..

Aan- of afmelden kan met de QR code of via onderstaande link.


https://forms.office.com/e/uFbC2enrrw?origin=lprLink

 

 


Wil je een ander lid machtigen om namens jou te stemmen, verzoeken we je een e-mail te sturen naar secretaris@tcborn.nl.

We hopen jullie allen te verwelkomen op 23 februari a.s.


Met vriendelijke groet.

 

Namens het bestuur,

Marja Canisius, secretaris