You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Reminder: Agenda Algemene LedenVergadering

Reminder: Agenda Algemene LedenVergadering

‚ÄćNieuwsbrief


‚ÄćAgenda ALV


‚ÄćÔĽŅ

Beste leden,
 
Zoals reeds eerder aangekondigd vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van TC Born plaats op zondag 12 februari 2023 om 10.00 uur. 
Langs deze weg willen we daar alle leden van harte voor uitnodigen.
 
De agenda van de vergadering zal in ieder geval de volgende onderwerpen bevatten: 

  • Goedkeuring Notulen ALV 13 februari 2022.¬†
  • Resultaat 2022.¬†
  • Verslag kascommissie verslagjaar 2022.¬†
  • Decharge bestuur over 2022.
  • Teruglopend ledenaantal.
  • Reductie aantal banen van 7 naar 5 met ingang van seizoen 2023.
  • Laatste nieuws renovatieplannen Het Anker en positie TC Born daarin.¬†
  • Begroting 2023.¬†
  • Plannen diverse commissies voor 2023.
  • Rondvraag. (leden)

Indien je bespreekpunten en/of agendapunten wilt inbrengen voor de ALV, verzoeken we je deze in je aanmeldingsmail te formuleren. 
Uiteraard hebben we i.v.m. koffie en vlaai graag zicht op het aantal aanwezigen.
We vernemen graag uiterlijk 9 februari op het mailadres van secretaris@tcborn.nl  of je wel/niet aanwezig bent
 
De ALV vindt plaats in de multifunctionele ruimte op de 1e¬†etage van ‚ÄėHet Anker‚Äô (ingang zwembad/sporthal)
 
Wij zien uit naar jullie komst!
 
Namens het Bestuur van TC Born
Met vriendelijke groet,
Carl Loefen, secretaris