Tennis Club Born

Baanreglement

 • Dit reglement geldt voor alle leden van TC Born en hun introducés.
 • De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of parkcommissie. Klachten en andere mededelingen over dit reglement kunnen worden ingediend bij het bestuur, bij voorkeur met een verbetervoorstel.
 • Dit reglement is niet geldig voor banen die voor competitie, toernooien, training of andere door het bestuur aangewezen activiteiten gereserveerd zijn. Voor deze activiteiten gelden bijzondere afspraken die worden aangegeven op het mededelingenbord of via de site.
 • Er mag uitsluitend gespeeld worden door leden van TC Born en introducés. De introducé gebruikt dan het gekochte bewijsje als pas.
 • Na afloop van de competitie is het toegestaan dat leden van TC Born samen spelen met leden van de andere tennisverenigingen van Sittard-Geleen-Born. Hiervoor geldt dat minimaal 50% van de baan bezet is door TC-Born leden. De leden van genoemde zusterverenigingen moeten een lidmaatschapspas (K.N.L.T.B.-pas) hebben en deze volgens dit baanreglement gebruiken.
 • Spelen is alleen mogelijk na het reserveren van een baan. Reserveren is alleen mogelijk door het inhangen van uw eigen geldige K.N.L.T.B.-pas. Deze pas moet voorzien zijn van een pasfoto.
 • Speeltijd is 60 minuten ongeacht enkel- of dubbelspel. Er ieder half uur een uur speeltijd ingehangen worden.
 • Een baan is gereserveerd wanneer een K.N.L.T.B.-pas is ingehangen. Hierna dient men aanwezig te blijven op het complex. Indien u het park verlaat vervalt het recht op de gereserveerde baan
 • De volgorde van reserveren is als volgt: Het is niet toegestaan een baan te reserveren waarop wordt gespeeld wanneer er nog andere banen vrij en bespeelbaar zijn. De vrije banen moeten eerst gebruikt worden, waarbij een uitzondering wordt gemaakt indien men weet dat door invallende duisternis, de speelperiode niet afgemaakt kan worden. In de praktijk betekend dit:
 • Kijk eerst of er een baan vrij bespeelbaar is, en hang daar uw pasje in.
 • Zijn alle banen bezet, dan inhangen op de baan waarop het langst wordt gespeeld.
 • Indien alle banen gelijktijdig zijn gereserveerd, dan moet worden ingehangen op die baan waar een enkelspel aan de gang is.
 • Het is tijdens uw speelperiode niet toegestaan uw K.N.L.T.B.-pas te (laten) verhangen of voor anderen een baan te reserveren.
 • Als bij het verstrijken van de gespeelde periode niemand op de betreffende navolgende periode heeft gereserveerd, mag doorgespeeld worden. Komt er daarna toch iemand die ingehangen heeft aansluitend aan uw speeltijd dan is uw speeltijd beëindigd.
 • Na het spelen is men altijd verplicht de baan te vegen op de wijze zoals vermeld, ook als het de laatste gespeelde partij is van de dag. Het is belangrijk de banen volledig te vegen, dus ook vlak bij het net, tot aan de omheining en de goot.