Tennis Club Born

Baanreglement (update 2021)

  • Dit reglement geldt voor alle leden van TC Born en hun introduc├ęs.
  • De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of parkcommissie. Klachten en andere mededelingen over dit reglement kunnen worden ingediend bij het bestuur, bij voorkeur met een verbetervoorstel.
  • Er mag uitsluitend gespeeld worden door leden van TC Born en introduc├ęs. Het aanmelden van een introducee kan alleen vooraf bij een van de bestuursleden.
  • Spelen is alleen mogelijk na het vooraf reserveren van een baan op onze website in het [DigitaalAfhangbord].
  • Speeltijd is 60 minuten ongeacht enkel- of dubbelspel. Er kan ieder half uur een uur speeltijd gereserveerd worden. Hierbij vult men duidelijk alle namen van de spelers in op de website.
  • De volgorde van reserveren is als volgt: Het is niet toegestaan een baan te reserveren waarop wordt gespeeld wanneer er nog andere banen vrij en bespeelbaar zijn. De vrije banen moeten eerst gebruikt worden, waarbij een uitzondering wordt gemaakt indien men weet dat door invallende duisternis, de speelperiode niet afgemaakt kan worden.
  • Het is niet toegestaan om meer dan 1 uur speeltijd achter elkaar te reserveren. Verder mag men maximaal 2 keer vooruit een baan reserveren.
  • Als bij het verstrijken van de gespeelde periode niemand op de betreffende navolgende periode heeft gereserveerd, mag er doorgespeeld worden.
  • Na het spelen is men altijd verplicht de baan te vegen op de wijze zoals vermeld, ook als het de laatste gespeelde partij is van de dag. Het is belangrijk de banen volledig te vegen, dus ook vlak bij het net, tot aan de omheining en de goot.