Aan- en afmelden

Lid worden van TC Born kunt u door het invullen van het formulier Lidmaatschap. De benodigde pasfoto, een digitale versie met voldoende pixels (selfie) kunt u mailen/bezorgen bij onze ledenadministrateur:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bij aanmelding in het seizoen na 1 juli wordt de contributie naar rato aangepast.

Afmelden als lid van TC Born moet uiterlijk 31 december schriftelijk gedaan worden bij het secretariaat, postbus 24, 6120 AA Born of via het formulier BeeindigenLidmaatschap. Wilt u nadere informatie stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Contributiebijdrage

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt voor dit seizoen:

Junioren: € 65,00

Senioren: € 140,00 (exclusief € 25,00 bardienstborg).

Studentenlidmaatschap:  korting van 25% op het contributiebedrag.

De spelregels zijn als volgt:

- Aantonen van collegekaart of inschrijving studie.
- Leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar.
- Gezinskortingsregeling voor student komt te vervallen.
- Korting geldt alleen op contributie bedrag en niet op de barborg.
- Na einde studie of vervroegd beëindigen vervalt de reductie. 


Betalingswijze

De inning van de contributie en competitiebijdrage verloopt via KNLTB Contributie, dat is een onderdeel van KNLTB.club.

KNLTB Contributie  zal namens TC Born (penningmeester) per e-mail betaalverzoeken sturen aan alle leden. Zorg er daarom voor dat onze ledenadministrateur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) de juiste gegevens van u heeft. In principe betaalt u de contributie per automatische incasso. Het bedrag wordt in de loop van april geincasseerd. KNLTB Contributie gebruikt hiervoor de betaaldienst MOLLIE.

De verwerking van de betaalgegevens zal plaatsvinden conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 8. U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met onze Penningmeester.


Introductieregeling

TC Born biedt haar leden de mogelijkheid om incidenteel te gaan tennissen samen met een introducee.

U mag in een seizoen 3 keer een introducee mee laten spelen zonder kosten. De voorwaarden is dat u dit aangeeft in de banenplanner en de naam van de introducee invult op het formulier.


Kantinedienst

De kantinebezetting in ons clubhuis Smash-Inn wordt geheel door eigen seniorleden verzorgd.

Op doordeweekse dagen (ma-vr) is de dienst van 19.00 tot 23.00 uur. In de weekends tijdens de 7 competitieweken worden op zaterdag 4 en op zondag 2 diensten gemaakt van 4 uur. Na de competitie is de kantine op zaterdag en zondag gesloten met uitzondering van geplande activiteiten.

De competitieteams worden verplicht ingepland. Niet-competitie spelende worden vanaf 2022 (besluit ALV) ook ingedeeld nadat zij hebben kunnen aangeven via een formulier wanneer niet of helemaal niet.

Op de dag dat de kantinedienst wordt gedraaid ontvangt u een tasje van uw voorganger met hierin de pinautomaat en consumptiebonnen. Na het beëindigen van de dienst tekent u het formulier af dat in het tasje zit, daarna wordt de € 25,00 bardienstborg overgemaakt op uw bankrekening. U draagt het tasje vervolgens over aan uw opvolger.

Bij bijzonderheden neem contact op met de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.