Parkcommissie

 

 Paul Genders
 Mirjam Aarts
 Nicole Segers
 contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Samen met de onderstaandevrijwilligers:

John Muyres

François Wolters

Cor Eijgelshoven

Jos Coenen

Bear Wessels

Leo Katarzinsky

Voor het uitvoeren van onderhoud dat niet alleen door het team vrijwilligers uitgevoerd kan worden doet de parkcommissie een beroep op de leden via een oproep per nieuwsbrief. In de regel gebeurt dit 3 x per jaar. Bij het speelklaar maken van het park na het voorjaarsonderhoud door een externe firma in maart, voor het TC Born Open Toernooi en bij einde seizoen in november of december.

 


Taak van de  Parkcommissie

TC Born huurt de het tennispark van Sportplaza het Anker en is verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de hele accommodatie, waaronder banen en beregeningsinstallatie, looppaden, kantine, kleedkamers. Het openen en sluiten van het park en tal van andere zaken.

Deze verantwoordelijkheden zijn door het bestuur van TC Born ondergebracht bij de Parkcommissie.

Hoofdtaken van de commissie:

  1. In optimale staat houden van het tennispark
  2. Aanvullend baanonderhoud en/of reparaties organiseren, anders dan het dagelijks onderhoud door de leden
  3. Onderhoud en zorg van de groenvoorzieningen en paden (inclusief maaien)
  4. In goede staat houden van hoeveelheid en kwaliteit van gereedschap en materialen nodig voor onderhoud

Toegang Park en Banen

De toegang tot de banen via de hoofdpoort als deze is gesloten geschiedt m.b.v. je lidmaatschapspas. Door je pasje voo de kaartlezer te houden kun jezelf de poort openen. Meer informatie over het openen van de poort kun je lezen in het artikel Toegang tot het park.


Baanonderhoud 

BanenVegen

Het goed vegen van de CanadaTenn banen is erg belangrijk en dient goed en volledig uitgevoerd te worden. Er dient geveegd te worden na elke tennisactiviteit.  TC Born spelers zien erop toe dat gastspelers (toernooien, competitie) correct vegen.
Wat betekent GOED vegen??


Goed en volledig vegen houdt niet alleen in volgens voorschrift (het cirkel patroon van buiten naar binnen), maar ook het vegen van de gehele baan. Dus ook de uitlopen, in de hoeken en tussen b.v 2 banen in en NIET ALLEEN het speelveld. Extra aandacht ook voor de gedeelten direct naast de afwateringsgoten: zo kort mogelijk NAAST deze goten vegen en NIET over de roosters heen.

Dit is o.a. van belang ter voorkoming van onkruid- en mosvorming op en naast de banen.

Indien de parkcommissie het nodig acht om maatregelen te treffen, bijv. sluiting van banen ten gevolge van weersomstandigheden, zal dit kenbaar gemaakt worden ter plaatse op het park en per nieuwsbrief.  Deze maatregelen dienen nagevolgd te worden.


CanadaTenn banen en de weersomstandigheden

Zoals bekend liggen CT banen op afschot. Dit betekent dat ca. 70% van het regenwater via de goten afgevoerd wordt. Waar de meeste belasting plaats vindt, achter de baseline bijv., zullen plassen ontstaan. De banen dienen niet betreden te worden als nog plassen liggen.

Het is slecht voor de kwaliteit van de banen plassen met een bezem uiteen te vegen. Gebruik maken van een evt. spons en/of water-stofzuiger is eveneens niet toegestaan. Kortom: na regen dienen de banen geheel droog te zijn alvorens men weer mag spelen.

Een groot gevaar voor CT banen is nachtvorst, of liever de OPDOOI die daarna intreedt. Bij deze opdooi worden de banen "boter" zacht. Het betreden van een baan betekent dan dat de schoenzolen afdrukken achterlaten; deze harden dan vervolgens uit en we hebben een beschadigde baan. Indien de weersvoorspellingen (nacht)vorst gemeld hebben, wordt van de leden verwacht dat zij geen gebruik maken van de banen voordat zij zich ervan overtuigd hebben dat de banen hard genoeg zijn.


Openstelling park in de wintermaanden

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de actuele kwaliteit van de banen wordt einde seizoen besloten door de parkcommissie of er banen in winter beschikbaar blijven om te tennissen. Dit zal meegedeeld worden op de website.Een fijn seizoen,
De ParkCommissie