Kantine commissie

 

Harry Verjans  Inkopen/verkopen   06-29477044
Channa Verjans
 Contact  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Verantwoordelijkheden

De Kantine Commissie zorgt ervoor dat de leden tijdens het verblijf op het park de mogelijkheid hebben om in een gezellige sfeer een drankje te nuttigen. De Kantine Commissie stelt jaarlijks een nieuwe poetskalender op en onderhoudt contacten met het poetsbedrijf.
De betaling van de consumpties geschiedt bij voorkeur met een bonnenkaart. Contante betaling is niet mogelijk alleen pinnen.
De prijs van een bonnenkaart (10 bonnen) is voor 2023 vastgesteld op € 19,00. Bij betaling per consumptie, dus zonder bonnenkaart, betaalt men € 2,00.
De Kantine Commissie is verantwoordelijk voor naleving van de wettelijke richtlijnen rond hygiëne en de betreffende vergunning.


 Alcoholbeleid

 • In de drank- en horeca-wet is het volgende vastgelegd:
 1. Dranken mogen alleen ter plekke genuttigd worden; geen verkoop voor thuis.
 2. Toegang voor kinderen onder de 18 jaar achter de bar is verboden.
 3. Er mag geen alcohol verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar.
 4. Bij twijfel moet naar de leeftijd gevraagd worden.
 • Het alcoholbeleid is schriftelijk vastgelegd en zal via de mail onder de leden verspreid worden. Tevens wordt een exemplaar zichtbaar achter de bar geplaatst.
 • In de kantine wordt duidelijker zichtbaar gemaakt dat wij geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar schenken.
 • De bardienst wordt erop aangesproken indien men zich niet aan bovenstaande regels houdt. Ook leden onderling kunnen elkaar hierop aanspreken.
 • Naast de verantwoordelijkheid voor de jongeren die wij hebben, gelden de volgende sancties
 1. Bij verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 riskeren wij een boete van €1.360,-
 2. Bij verkoop van alcohol aan jongeren zonder leeftijdscheck lopen we het risico dat onze horeca-vergunning geschorst wordt.
 • Mocht er onverhoopt onderweg naar huis een ongeval plaatsvinden waarbij een van onze bezoekers betrokken is, dan kunnen wij aansprakelijk gesteld worden als blijkt dat er (te veel) alcohol in het spel is.

Openstelling kantine 

Als algemene regel geldt, dat de kantine open mag zijn indien er tennisactiviteiten plaats vinden.
De kantine is, in principe, iedere werkdag geopend van 19.00-23.00 uur, indien de kantinedienst ingevuld is.
Tijdens de zaterdagcompetitie is de kantinedienst gepland van 12.00-20.00 uur. Hierna is de kantinedienst in handen van de thuisspelende teams.
Tijdens de zondag- en de dinsdagcompetitie is de kantinedienst in handen van de thuisspelende teams.


Kantinedienst en barborg

De bezetting van de kantinedienst gebeurt met de inzet van alle 18+ leden van TC Born die op deze wijze als vrijwilliger een steentje bijdragen. Om de kantinediensten in voldoende mate te bezetten is het volgende geregeld:

 • Alle seniorleden van TC Born betalen bovenop hun contributie een barborg van € 25
 • Na het draaien van een kantinedienst kan het lid zijn naam, datum en paraaf invullen op het bardienstformulier. De penningmeester zal na de ontvangst van het formulier de barborg overmaken op de bankrekening van het lid.
 • De competitiespelende leden worden als team ingepland voor een kantinedienst.
 • Niet-competitiespelende leden kunnen intekenen op de lijst die begin maart wordt gepubliceerd op de site onder [Kantintedienst].