Kantine commissie

 

Harry Verjans  Inkopen/verkopen   06-29477044

Channa Verjans

Jos Coenen Kantinedienstplanning

Enthousiaste groep dames     Interieur verzorging
 Contact  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheden

De Kantine Commissie zorgt ervoor dat de leden tijdens het verblijf op het park de mogelijkheid hebben om in een gezellige sfeer een drankje te nuttigen. 
De betaling van de consumpties geschiedt bij voorkeur met een bonnenkaart. Contante betaling is niet mogelijk alleen pinnen.
De prijs van een bonnenkaart (10 bonnen) is voor 2024 vastgesteld op € 20,00. Bij betaling per consumptie, dus zonder bonnenkaart, betaalt men € 2,20.
De Kantine Commissie is verantwoordelijk voor naleving van de wettelijke richtlijnen rond hygiëne en de betreffende vergunning.


 Alcoholbeleid

 • In de drank- en horeca-wet is het volgende vastgelegd:
 1. Dranken mogen alleen ter plekke genuttigd worden; geen verkoop voor thuis.
 2. Toegang voor kinderen onder de 18 jaar achter de bar is verboden.
 3. Er mag geen alcohol verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar.
 4. Bij twijfel moet naar de leeftijd gevraagd worden.
 • Het alcoholbeleid is schriftelijk vastgelegd en zal via de mail onder de leden verspreid worden. Tevens wordt een exemplaar zichtbaar achter de bar geplaatst.
 • In de kantine wordt duidelijker zichtbaar gemaakt dat wij geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar schenken.
 • De bardienst wordt erop aangesproken indien men zich niet aan bovenstaande regels houdt. Ook leden onderling kunnen elkaar hierop aanspreken.
 • Naast de verantwoordelijkheid voor de jongeren die wij hebben, gelden de volgende sancties
 1. Bij verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 riskeren wij een boete van €1.360,-
 2. Bij verkoop van alcohol aan jongeren zonder leeftijdscheck lopen we het risico dat onze horeca-vergunning geschorst wordt.
 • Mocht er onverhoopt onderweg naar huis een ongeval plaatsvinden waarbij een van onze bezoekers betrokken is, dan kunnen wij aansprakelijk gesteld worden als blijkt dat er (te veel) alcohol in het spel is.

Openstelling kantine 

Als algemene regel geldt, dat de kantine open mag zijn indien er tennisactiviteiten plaats vinden.
De kantine is, in principe, geopend van 19.00-23.00 uur op maandag t/m donderdag, indien de kantinedienst ingevuld is.
Tijdens de vrijdagavondcompetitie, zaterdagcompetitie en zondagcompetitie is de kantinedienst in handen van de thuisspelende teams.


Kantinedienst en barborg

De bezetting van de kantinedienst gebeurt met de inzet van alle 18+ leden van TC Born die op deze wijze als vrijwilliger een steentje bijdragen. Om de kantinediensten in voldoende mate te bezetten is het volgende geregeld:

 • Alle seniorleden van TC Born betalen bovenop hun contributie een borg van 3 * €20 = €60 voor 3 diensten. De diensten kunnen ingevuld worden met een kantinedienst of hulp bij het parkonderhoud of hulp bij toernooien enz..
 • Na het draaien van een kantinedienst kan het lid zijn naam, datum en paraaf invullen op het bardienstformulier. De penningmeester zal na de ontvangst van het formulier de barborg voor een dienst (= €20) overmaken op de bankrekening van het lid.
 • Alle seniorleden kunnen intekenen op de lijst die begin maart wordt gepubliceerd op de site onder [Kantintedienst].

Interieur verzorging

In de algemene ledenvergadering is aangegeven dat de schoonmaak van de kantine deels door een extern bedrijf en deels door de leden zou worden verzorgd. Een enthousiaste groep dames tw: Marlie, Marian, Veronique en Liny, meestal op de baan te vinden op de maandagmiddag, hebben zich aangemeld om de club volledig te ontzorgen en de schoonmaak voorlopig op zich te nemen.

Tijdens de competitie en na een toernooi zullen zij op maandag de kantine incl toiletten, keuken en douches schoonmaken.
Na de competitie iedere maandag de toiletten en kleedkamers en 1 keer per 14 dagen de kantine altijd op maandag m.u.v. Pinksteren, dan op dinsdag.

Wel wordt gevraagd van de bardienstmedewerker om even te kijken of alles netjes is.
Bij de start van de kantinedienst even vegen of stofzuigen tevens bijvullen van zeeppompjes en papier op toiletten etc. Zie voor deze werkzaamheden de bardienstinstructie.