TennisClub Born is gelegen op Sportpark "Het Anker" in Buchten

Aanmelding lidmaatschap

Gaarne het onderstaande formulier invullen.
De benodigde pasfoto, mag ook een digitale foto (selfie zijn, ) kunt u toevoegen aan het formulier of inleveren / sturen naar de ledenadministratie: 

Ben Resing, Gaarstraat 64, 6121 HG te Born.
Email: ledenadministratie@tcborn.nl

U machtigt de penningmeester van TC Born het verschuldigde bedrag, tot wederopzegging, van uw rekening af te schrijven in 2 termijnen.
Bij aanmelding in het seizoen na 1 juli wordt de contributie naar rato aangepast.

U kunt de datum ook ingeven volgens het formaat dd-mm-yyyy
Voorbeeld:1234AA
No file(s) selected
Klik in het veld en selecteer een foto of pasfoto van jezelf op jouw computer en stuur die mee met het inschrijfformulier. De foto mag niet groter zijn dan 1MB
IBAN rek.nr. Op naam van
U kunt de datum ook ingeven volgens het formaat dd-mm-yyyy

Vul ontstaande velden in als u reeds lid bent van een tennisclub.

Ā©TCBorn -  webmaster@tcborn.nl  - Joomla 4.2.9 - KvK 40186314