TennisClub Born is gelegen op Sportpark "Het Anker" in Buchten

Inschrijfformulier lidmaatschap

Gaarne dit formulier volledig invullen.

De benodigde pasfoto, mag ook een digitale foto (selfie zijn, ) kunt u inleveren / sturen naar de ledenadministratie: 

Ben Resing, Gaarstraat 64, 6121 HG te Born.

Email: ledenadministratie@tcborn.nl

U machtigt de penningmeester van TC Born het verschuldigde bedrag, tot wederopzegging, van uw rekening af te schrijven in 2 termijnen.

Bij aanmelding in het seizoen na 1 juli wordt de contributie naar rato aangepast.

 


 

U kunt de datum ook ingeven volgens het formaat dd-mm-yyyy
Voorbeeld:1234AA
IBAN rek.nr. Op naam van
U kunt de datum ook ingeven volgens het formaat dd-mm-yyyy

Vul ontstaande velden in als u reeds lid bent van een tennisclub.

©TCBorn -  webmaster@tcborn.nl  - Joomla 4.1.5 - KvK 40186314